Miyamoto Musashi (1584-1645) ist einer der größten Kampfkünstler aller Zeiten. Diese Ryū benutzt zwei Schwerter, das lange Schwert (Katana) und das kurze Schwert (Wakizashi), welche teilweise auch gleichzeitig verwendet werden.

Niten Ichi Ryū Kata sind sehr langsam. Die Hauptidee dieser Ryū ist das Gewinnen mit „Ki“, körperlicher, mentaler (spiritueller) Kraft und Energie. Dies ist das geheime Prinzip.

Teil einer Niten Ichi Ryū Makimono

Menkyo Kaiden Linie

 1. Miyamoto Musashi Genshin
 2. Terao Kumanosuke Nobuyuki
 3. Shinmen Bensuke Nobumori
 4. Murakami Heinai Masao
 5. Murakami Hachiroemon Masayuki
 6. Noda Saburobe Tanekatsu
 7. Otsuka Shohachi Akihiro
 8. Otsuka Matasuke Tsunekiyo
 9. Nonomura Hironosuke Nagamasa
 10. Izuno Junai
 11. Noda Saburohachi Ttanehisa
 12. Noda Tatsusaburo Tanesuke
 13. Kano Gunji
 14. Tsuruta Mitsuo
 15. Matsunaga Nobuyuki
 16. Arazeki Tomisaburo Nitosai
 17. Osano Jun Nitensai

Shihan Osano und Shihan Arazaki beim Training der Niten Ichi Ryū

Kata der Heyho Niten Ichi Ryū

5 Techniken

Markus Geithner und Shihan Osano